Mesnevi · Uncategorized

Mesnevi

mevlana14.jpg

İlmin iki kanadı, zannın ise bir kanadı vardır. Zan eksiktir, uçuşta kusurludur. Bir kanatlı kuş çabucak baş aşağı düşer; tekrar bir iki adım uçar ya da -biraz- fazla. Zan kuşu, yuva ümidiyle bir kanatla düşe kalka gider. Zandan kurtulunca bilgisi ortaya çıkar; o bir kanatlı kuş iki kanatlı olur, kanatlarını açar. Ondan sonra doğru yolda doğruca yürür; yüzüstü düşerek veya hasta halde değil. İki kanatla, Cebrail gibi zansız, tereddütsüz ve dedikodusuz uçar.

Reklamlar
Mesnevi

Aşk

 

mesnevi2.jpgAŞK

Bütün maddi ve manevi sevgi ve bağların hepsi, gerçekte Allah’ı sevmek ve bilmektir.

Gerçek aşığa aşktan başka her şey haramdır.

İnsan birine aşık olduğu zaman ne zilletlere katlanır! Sevgilisine kavuşmak için her şeyini feda eder. Aşık için de Peygamber’in ve Allah’ın aşkı bundan aşağımıdır?

Aşıkla maşuk arasında tam bir teklifsizlik bulunması ne güzel şeydir!

İnsan her zaman göremediği, işitemediği ve düşünemediği bir şeye aşıktır. Mecnun Leyla’nın hayaline aşıktır. Mecazi bir sevginin hayali ona böyle bir tesir yaparsa, gerçek sevgilinin aşığa kuvvet, kudret bağışlamasına hayret etmemek gerekir.

Suret aşkın fer’idir; çünkü aşk olmadan suretin değeri yoktur. Aşk, sureti meydana getirir.

Allah aşkı ve muhabbeti her şeyin içinde vardır. İnsan kendisini yaratanı nasıl sevmeyebilir? Bu sevgi onun özündedir; fakat bir takım engeller bunu duymasına mani olur. Her şeyin sonu O’na varır. Yani artık insan her şeyi Allah için sever, başkası için O’nun talebinde bulunur ve bu aşk böylece Allah’ta nihayetleşirse, sonunda Allah’ın zatını da bulur.

Ahret de, Hak da, dostluk ve muhabbette gizlidir.

Asıl olan sevmektir. İnsan kendisinde bu hissi duyunca, onu arttırmak için çalışmalıdır.

Vücutlarımız bir kovan gibidir; bu kovanın balı ve mumu da Allah aşkıdır.